შეუკვეთე დავალება 

შეუკვეთე დავალება

დაუკავშირდი ადმინს, ჯგუფის წევრს, ან შეავსე ონლაინ.

მიიღე დასტური

მიიღე დავალების შესრულების თანხმობა, ადმინისგან, ჯგუფის წევრისგან ან Gmail-ის საშუალებით.

გადაიხადე თანხა და ჩაიბარე დავალება

გადაიხადე თანხა მობაილ ბანკის ან paypall-ის საშუალებით და მიიღე შენი დავალება.
 
თემა 
ფასი დამოკიდებულია მოცულობაზე და საგნის სირთულეზე

საწყისი ფასი :

 25 GEL

რეფერატი

ფასი დამოკიდებულია მოცულობაზე და სირთულეზე 

საწყისი ფასი :

40 GEL 

პრეზენტაცია

ფასი დამოკიდებულია მოცულობაზე და საგნის სირთულეზესაწყისი ფასი :
 40 GEL 
პროექტი 
დამოკიდებულია პროექტის საგანზე. სტანდარტული პროექტის ფასი : 
50 GEL 
დავალების შესრულება 1 კვირის ვადაში დავალების შესრულება 3 დღეში დავალების შესრულება 2 დღეში დავალების შესრულება 1 დღეში დავალების შესრულება სხვა ნებისმიერ ენაზე 
+ 0 GEL + 6 GEL  + 8 GEL + 10 GEL  + 10 GEL

დავალების დაწერის პროცესი

შესრულებული დავალება, მაქსიმალურად იქნება თქვენს მიერ მოცემულ მითითებებზე მორგებული. თქვენ უნდა შეგვითანხმოთ, კრიტერიუმები : დავალების დეტალები, წერის სტილი ა.შ. სურვილის შემთხვევაში, თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ ჩაერთოთ დავალების კეთების პროცესში, და შეამოწმოთ იგი.