შეუკვეთე დავალება 
 

შეუკვეთე დავალება

დაუკავშირდი ადმინს, ჯგუფის წევრს, ან შეავსე ონლაინ.

მიიღე დასტური

მიიღე დავალების შესრულების თანხმობა, ადმინისგან, ჯგუფის წევრისგან ან Gmail-ის საშუალებით.

გადაიხადე თანხა და ჩაიბარე დავალება

გადაიხადე თანხა მობაილ ბანკის ან paypall-ის საშუალებით და მიიღე შენი დავალება.
 
თემა 
ფასი დამოკიდებულია მოცულობაზე და საგნის სირთულეზე

საწყისი ფასი :

 35 GEL

რეფერატი

ფასი დამოკიდებულია მოცულობაზე და სირთულეზე 

საწყისი ფასი :

45 GEL 
პროექტი 
დამოკიდებულია პროექტის საგანზე. სტანდარტული პროექტის ფასი : 


55 GEL 

პრეზენტაცია

ფასი დამოკიდებულია მოცულობაზე და საგნის სირთულეზესაწყისი ფასი :


45 GEL 
დავალების შესრულება 5 დღის ვადაში დავალების შესრულება 3 დღეში დავალების შესრულება 2 დღეში დავალების შესრულება 1 დღეში დავალების შესრულება სხვა ნებისმიერ ენაზე 
+ 0 GEL + 5 GEL  + 7 GEL + 9 GEL  + 8 GEL

დავალების დაწერის პროცესი

შესრულებული დავალება მაქსიმალურად იქნება თქვენს მიერ მოცემულ მითითებებზე მორგებული.
სურვილის შემთხვევაში, თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ, ჩაერთოთ დავალების კეთების პროცესში და შეამოწმოთ იგი.